head

zdjęcie

Monika Adamowicz

 • mgr analityki medycznej (Pomorski Uniwersytet Medyczny, 2018)
 • Temat pracy magisterskiej: "Oznaczanie markerów aktywacji granulocytów obojętnochłonnych w ścianach i zakrzepach tętniaka aorty brzusznej."
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Przewodnicząca Koła Naukowego Zakładu Biologii Medycznej (2017-2018)

Tematyka badawcza:

 Badanie ekspresji mikroRNA w tkance jelitowej pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych.

nr ORCID:

0000-0002-1329-7822


 Magdalena Żak

Temat pracy doktorskiej:

Ocena skuteczności stosowania drenażu autogenicznego i mechanicznych metod oczyszczania dróg oddechowych u chorych z mukowiscydozą


 

 thumbnail received 445784556881503

Małgorzata Blatkiewicz

 • mgr biotechnologii (Uniwersytet Szczeciński, 2012)
 • Temat pracy magisterskiej: "Zdolność pochłaniania komórek PMN krwi obwodowej u królików eksperymentalnie zakażonych europejskimi szczepami wirusa RHD (Rabbit haemorrhagic disease)"

Doświadczenia zawodowe:

 • Zakład Biologii Medycznej (2012 - 2021)

Temat pracy doktorskiej:

Analiza ekspresji wybranych jądrowych receptorów sierocych w cholangiocytach i tkance wątrobowej pacjentów z przewlekłymi cholestatycznymi chorobami wątroby (ukończony w 2017 r.)aga pop

Agnieszka Popadowska

 • aktualnie specjalista administracji w Dziekanacie WNoZ PUM

Temat pracy doktorskiej:

Analiza zalezności między polimorfizmem -13910C>T genu LCT z wybranymi parametrami antropometrycznymi w populacji województwa zachodniopomorskiego (ukończony w 2016 r.)


  mk 

Marta Klak

 • magister biotechnologii (Uniwersytet Szczeciński) 
 • Temat pracy magisterskiej: "Cytometryczne oznacznaie limfocytów i apoptozy komórek układu odpornościowego u królików zakażonych wybranymi szczepami europejskimi wirusa RHD (rabbit haemorrhagic disease)"

Doświadczenia zawodowe:

 • Zakład Biologii Medycznej (2013 - 2017)

Temat pracy doktorskiej:

Ocena związku pomiędzy nasileniem stanu zapalnego a ekspresja jądrowych receptorów sierocych w jelicie pacjentów z pierwotnym stwardniejącym zapaleniem dróg żółciowych (ukończona w 2016 r.)

002-2007      Politechnika Szczecińska w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorski                                Uniwersytet Techniczny)

                        Kierunek: Technologia chemiczna

                        Specjalizacja: Technologia chemiczna organiczna

                        Tytuł zawodowy: magister inżynier

                        Temat pracy dyplomowej: „Badania nad selektywną syntezą                                            wybranych alliloksyalkoholi przy użyciu katalizy przeniesienia fazowego                    (PTC, Phase Transfer Catalysis)“


jc   

Justyna Anna Kopycińska (Czyszek)

 • studia licencjackie z biotechnologii (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed; 2002-05
 • mgr biotechnologii specjalizacja w zakresie biotechnologii żywności, roślin i środowiska (Università degli Studi di Milano, Mediolan, Włochy; 2006-08)

Doświadczenia zawodowe:

 • Ecoltecnica Italiana s.p.a.(2006, Mediolan, Włochy)
 • Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej (1.09.2008- 30.09.2009)

Temat pracy doktorskiej:

Analiza ekspresji wybranych czynników apoptotycznych i inhibitorów cyklu komórkowego w przewlekłych chorobach wątroby (ukończona w 2012 r.)


kk

Karolina Kobus 

 • mgr inż. technologii chemicznej, specjalizacja technologia chemiczna organiczna (Politechnika Szczecińska, Szczecin; 2002-2007)
 • Temat pracy dyplomowej: „Badania nad selektywną syntezą  wybranych alliloksyalkoholi przy użyciu katalizy przeniesienia fazowego (PTC, Phase Transfer Catalysis)“

 Doświadczenia zawodowe:

 • Praca w zespole badawczym prof. Jana Lubińskiego w Instytucie Genetyki  i Patomorfologii, Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. (2007-2009)
 • Praca w zespole badawczym prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Milkiewicz w  Samodzielnej Pracownia Biologii Medycznej, Pomorska Akademia Medyczna  w Szczecinie. (2009-2012)

Temat pracy doktorskiej:

Ekspresja wybranych czynników angiogennych indukowanych wzrostem sił hemodynamicznych u pacjentów z marskością wątroby (ukończona w 2011 r.) 

Marta Drożdżyńska

Temat pracy doktorskiej:

Warianty genu NR3C1 kodującego receptor glikokortkosteroidowy a steroidooporność u dzieci z idiomatycznym zespołem nerczycowym (ukończona w 2010 r.)

RD oryg

 mgr Dagmara Ruminkiewicz

 • mgr biotechnologii spec. biotechnologia medyczna (Pomorski Uniwersytet Medyczny, 2018)
 • Temat pracy magisterskiej: "Analiza całkowitej pojemności antyoksydacyjnej i całkowitej zawartości związków polifenolowych w kiełkach wybranych gatunków roślin z rodziny bobowatych (Fabaceae Lindl) pozyskanych w trakcie sześciodniowej hodowli."

 Doświadczenia zawodowe:

 • Członek Koła Naukowego Zakładu Biologii Medycznej (2016-2018)

Temat pracy doktorskiej:

Rola dehydroepiandrosteronu (DHEA) oraz jego metabolitów w rozwoju i progresji  Pierwotnego Zapalenia Dróg Żółciowych (nieukończony)


  mgr Mateusz Chmielarz

 • mgr biotechnologii spec. biotechnologia medyczna (Pomorski Uniwersytet Medyczny, 2019)
 • Temat pracy magisterskiej: ""

Doświadczenia zawodowe:

 • Członek Koła Naukowego Zakładu Biologii Medycznej (2018-2019)

Temat pracy doktorskiej:

. (nieukończony)


  mgr Ewa Ostrycharz

 • mgr biotechnologii spec. biotechnologia medyczna (Pomorski Uniwersytet Medyczny, 2019)
 • Temat pracy magisterskiej: ""

Temat pracy doktorskiej:

Ocena ekspresji i roli PPAR-α w dyslipidemiach indukowanych przewlekłą cholestazą. (nieukończony)


mgr Iga Stukan

Doktorant

 • mgr Biotechnologii Medycznej( Uniwersytet Warszawski, 2018)
 • Temat pracy magisterskiej: "Zbadanie podstawowych mechanizmów przeciwbiałaczkowego działania związku BK124.1 na komórki przewlekłej białaczki szpikowej"
 • Praktyka zawodowa u profesor Urszuli Wojdy w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie
 • Staże zagraniczne u profesora Petera Sicinskiego w DFCI w Bostonie (MA, USA) oraz profesora Pera Hydbringa w Karolinska Institute (Solna, Szwecja)
 • Zainteresowania naukowe: biologia komórki nowotworowej, epigenetyczne mechanizmy podłoża chorób oraz możliwości regulacji ekspresji genów poprzez modyfikacje struktury chromatyny

Tematyka badawcza:

Epigenetyczna modulacja szlaku sygnałowego S1P/S1PR1 w zapaleniu okrężnicy i transformacji nowotworowej u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych.

nr ORCID:

0000-0003-3560-6339


  mgr Maja Haczyk

 • mgr Biotechnologii (Uniwersytet Szczeciński) 
 • licencjat - Kosmetologia (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Temat pracy doktorskiej:

Ocena ekspresji wybranych jądrowych receptorów sierocych w błonie jelita grubego pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (PSC) (nieukończony).