head

mm

Kierownik Zakładu Biologii Medycznej

 • Profesor nauk medycznych (PUM, 2013)
 • Dr hab. nauk medycznych w zakresie biologii medycznej  (PAM, 2007)
 • Doctor of Philosophy (PhD) University of Birmingham, Anglia (2002)

Doświadczenia zawodowe:

 • 2017-            pracownik naukowo-dydaktyczny, Zakład Biologii Medycznej, PUM

 • 2006-2016r.   pracownik naukowo-dydaktyczny, Katedra Diagnostyki
                     Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej, PAM

 • 2003-2005r    staż po-doktorancki, Katedra Kinezjologii i Nauk o Zdrowiu, York
                     University, Kanada
 • 2000-2003r.   pracownik naukowy, Wydział Nauk o Sporcie, University of
                     Birmingham, Anglia
 • 1996-1999r.   pracownik naukowy, Katedra Fizjologii Szkoły Medycznej,
                     University of Birmingham, Anglia
 • 1987-1995r.   asystent, Zakład Fizjologii Roślin, Uniwersytet Szczeciński

Tematyka badawcza:

 • Procesy epigenetyczne: wpływ cząsteczek micro RNA na rozwój chorób cholestatycznych takich jak pierwotne zapalenie dróg żółciowych(primary biliary cholangitis, PBC) i pierwotne stwardniające zapalenia dróg żółciowych (primary sclerosing cholangitis PSC);
 • Udział receptora jądrowego PPAR-α w modulacji ekspresji genów odpowiedzialnych za  produkcję cytokin prozapalnych oraz rozwój fibrogenezy
  w chorobach cholestatycznych wątroby;
 • Badanie związku między ekspresją cząsteczek micro RNA a stanem zapalnym i transformacją nowotworową występującą w tkance jelitowej pacjentów
  z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (PSC);
 • Udział melatoniny w ochronie przed  stresem  oksydacyjny - badania funkcjonalne in vitro  na ludzkich liniach komórkowych  hepatocytów
  i cholangocytów;
 • Rola sierocych receptorów jądrowych w patogenezie przewlekłych chorób cholestatycznych wątroby.
 • Rola białka PINK w zaburzonej mitofagii prowadzącej do  autoimmunologicznej odpowiedzi skutkującej wytworzeniem anty-mitochondrialnych przeciwciał AMA u pacjentów z PBC.
 • Molekularne mechanizmy przewlekłej cholestazy;