head

dr hab Agnieszka Kempiska Podhorodecka prof PUM

Jest adiunktem do spraw dydaktycznych, osobą odpowiedzialna za organizację oraz przebieg procesu dydaktycznego wynikającego z zadań realizowanych w Zakładzie Biologii Medycznej PUM w Szczecinie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z Antropologii
i Anatomii.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydziału Nauk Przyrodniczych)
w Szczecinie. W 2001 r. uzyskała tytuł mgr biologii ogólnej, ze specjalnością
w zakresie antropologii i anatomii człowieka.

W 2004 r. obroniła doktorat nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
w Zakładzie Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie.

W 2005 r.  brała udział w ekspedycji naukowej do Sudanu i na tej podstawie,
w latach 2009-2012, była kierownikiem projektu finansowanego przez NCN
pt.: „Badanie rozprzestrzeniania wybranych wariantów genetycznych modyfikujących wrażliwość na czynniki zakaźne u plemienia Manasir”
(N N404 140837).

W 2005 r. ukończyła Studia Podyplomowe z Kryminalistyki i Kryminologii (Wydział Prawa Administracji i Ekonomii) na Uniwersytecie Wrocławskim i w latach 2005-2008 wykonywała ekspertyzy jako biegły sądowy w zakresie antropologii.

W 2010 r. uzyskała specjalizację w dziedzinie Zdrowia Publicznego. W 2012 r., po odbyciu zawodowego kształcenia podyplomowego, złożyła egzamin końcowy w zakresie analityki medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i uzyskała kompetencje Diagnosty Laboratoryjnego (nr 15239).

Od 2007 r. głównym nurtem jej zainteresowań naukowych są badania biomolekularnego podłoża autoimmunologicznych cholestatycznych chorób wątroby, takich jak: pierwotne zapalenie dróg żółciowych (ang. PBC) oraz pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (ang. PSC) ze współistniejącym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (ang. UC).

Autorka licznych publikacji, które zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych
o łącznej punktacji IF: 105.500 (Pkt MEiN: 1932,500), Index Hirscha: 10, Liczba cytowań: 320

W 2017 r. otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Analiza wybranych czynników patogenetycznych
w cholestatycznych schorzeniach wątroby o podłożu autoimmunologicznym”.

Od 2021 r. – kierownik grantu PRELUDIUM BIS (2020/39/O/NZ4/01732),
pt. „Epigenetyczna modulacja szlaku sygnałowego S1P/S1PR1 w zapaleniu okrężnicy i transformacji nowotworowej u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych”.

Od 2022 r. – kierownik projektu „Aparat do fizjoterapii oddechowej z systemem stymulacji wizualno-dźwiękowej oraz modułem zbierania danych on-line – PEPPER” w ramach grantu „Inkubator Innowacyjności 4.0”finansowego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zgłoszenie patentowe o numerze P.442513 na udzielenie patentu na wynalazek: Urządzenie do terapii oddechowej. 

Projekt podczas 46. Edycji targów innowacji i wynalazków International Invention Show INOVA Croatia, 12-15.10.2022 r. w Chorwackim Osijeku zdobył: złoty medal oraz 5 nagród specjalnych od członków Jury TITU MAIORESCU UNIVERSITY OF BUCHAREST DIPLOMA OF GOLD MEDAL, UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE Diploma of Excellence and Trophy, Highly Innovative Unique Foundation (HIUF) in the Kingdom of Saudi Arabia Presented SPECIAL AWARD, WIIPA SPECIAL AWARD oraz INOVA BUDI UZOR 2022, SPECIAL AWARD Safety&Security. 

Prezentacja innowacyjnego rozwiązania aparatu do fizjoterapii oddechowej w programie TV Polonia „Stacja innowacja” – prowadzonym przez Radosława Brzózka.

https://stacjainnowacja.tvp.pl/64311052/odc-84-stacja-innowacja 

W 2023 r. nominowana do konkursu "Osobowość Roku 2022" w kategorii NAUKA: www.gk24.pl/osobowosc

Promotor przy zakończonych doktoratach:

dr n. zdr. Magdaleny Żak, pt. „Ocena skuteczności stosowania drenażu autogenicznego i mechanicznych metod oczyszczania dróg oddechowych u chorych z mukowiscydozą”.

Promotor pomocniczy przy zakończonych doktoratach:

dr n. med. Małgorzaty Blatkiewicz, pt. „Analiza ekspresji wybranych jądrowych receptorów sierocych w cholangiocytach i tkance wątrobowej pacjentów z przewlekłymi cholestatycznymi chorobami wątroby” - 2017 r.

dr n. zdr. Agnieszki Popadowskiej, pt. „Analiza zależności między polimorfizmem -13910 C>T genu LCT z wybranymi parametrami antropomotorycznymi w populacji województwa zachodniopomorskiego” - 2017 r.

Promotor wszczętych doktoratów:

mgr Moniki Adamowicz, pt. „Wpływ leków stosowanych w terapii chorób cholestatycznych wątroby na poziom ekspresji wybranych miRNA”;

mgr Joanny Abramczyk pt. „Epigenetyczna modulacja szlaku sygnałowego S1P/S1PR1 w zapaleniu okrężnicy i transformacji nowotworowej u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych”

Promotor obronionych 400 prac dyplomowych.