head

Techniki histologiczne:

 • immunohistochemia  (mrożone tkanki oraz skrawki parafinowe)

Biologia molekularna:

 • izolacja DNA z krwi i śliny
 • izolacja RNA ze świeżych i mrożonych tkanek
 • izolacja białek ze świeżych i mrożonych tkanek
 • Western Blotting
 • ELISA
 • RT-PCR (ekspresja genów, genotypowanie)
 • analizy ekspresji miRNA
 • detekcja interakcji białko-białko in situ, metodą PLA (Proximity ligation assay)
 • transfekcje miRNA (mimic) i inhibitorów miRNA oraz siRNA

Hodowle komórkowe - linie komórkowe:

 • H69;
 • NHC;
 • HepG2;
 • Caco2