head

 

Studia I stopnia

KIERUNEK KOSMETOLOGIA, I ROK

KIERUNEK DIETETYKA, I ROK

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO, I ROK

Studia II stopnia

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO, I ROK

kierunek dietetyka: przedmiot biologia medyczna