head
 1. PROJEKT BADAWCZY Prof. dr hab.n.med. Małgorzata Milkiewicz - kierownik
  Tytuł: "Ocena ekspresji i roli PPAR-alpha w dyslipidemiach indukowanych przewlekłą cholestazą"
  Termin realizacji: 2019-2022
 2. PROJEKT BADAWCZY  Dr hab. n. zdr. Agnieszka Kempińska-Podhorodecka - kierownik  
  Tytuł: "Epigenetyczna modulacja szlaku sygnałowego S1P/S1PR1 w zapaleniu okrężnicy i transformacji nowotworowej u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych"
  Termin realizacji: 2021-2025
 3. PROJEKT BADAWCZY Dr n. med. Małgorzata Blatkiewicz - kierownik
  Tytuł: "Ocena roli miR-24 w procesie włóknienia tkanki wątrobowej pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych"
  Termin realizacji: 2018-2019
 4. PROJEKT BADAWCZY Dr n. biol. Ewa Kilańczyk - kierownik
  Tytuł: "Rola prekursora estrogenów-dehydropiandrosteronu (DHEA) w patogenezie cholangiopatii związanej z Pierwotnym Zapaleniem Dróg Żółciowych"
  Termin realizacji: 2018-2021
 5. PROJEKT BADAWCZY Dr hab.n.med. Małgorzata Milkiewicz - kierownik
  Tytuł: "Kompleksowa analiza roli wybranych miRNAw patogenezie pierwotnej marskości żółciowej wątroby"
  Termin realizacji: 2016-2019
 6. PROJEKT BADAWCZY Dr hab.n.med. Małgorzata Milkiewicz - wykonawca
  Tytuł: "Aspekty epidemiologiczne i patogenetyczne pierwotnej marskości żółciowej watroby"
  Termin realizacji: 2011-2016
 7. PROJEKT BADAWCZY Dr hab.n.med. Małgorzata Milkiewicz – wykonawca
  Temat: "Rola receptora-X-pregnanu (Pregnane-X-Receptor - PXR) w patogenezie pierwotnegostwardniającego zapalenia dróg żółciowych"
  Termin realizacji: 2011- 2014
 8. PROJEKT BADAWCZY Dr hab.n.med. Małgorzata Milkiewicz – wykonawca 
  Tytuł: "Dieta CRON jako alternatywa dla sportowców kończących karierę sportową"
  Termin realizacji: 2011- 2014
 9. PROJEKT BADAWCZY Dr hab.n.med. Małgorzata Milkiewicz - kierownik
  Tytuł: „Analiza ekspresji wybranych czynników apoptotycznych i inhibitorów cyklu komórkowego w przewlekłych cholestatycznych chorobach wątroby”; grant doktorancki
  Termin realizacji: 2011-2013
 10. PROJEKT BADAWCZY Dr hab.n.med. Małgorzata Milkiewicz - wykonawca
  Tytuł: "Nutrigenomika jako narzędzie służące do opracowania strategii żywienia osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby"
  Termin realizacji: 2010- 2013
 11. PROJEKT HABILITACYJNY Dr n. med. Agnieszka Kempińska-Podhorodecka
  Tytuł: „Badanie rozprzestrzeniania wybranych wariantów genetycznych modyfikujących wrażliwość na czynniki zakaźne u plemienia Manasir”
  Termin realizacji: 2009 - 2012
 12. PROJEKT BADAWCZY Dr hab.n.med. Małgorzata Milkiewicz - kierownik
  Tytuł: "Nowe aspekty angiogenezy: rola sił tarcia (ang.shear stress) w patogenezie niedokrwienia"
  Termin realizacji: 2007-2010
 13. PROJEKT BADAWCZY Dr hab.n.med. Małgorzata Milkiewicz - wykonawca
  Tytuł: "Nowe aspekty patofizjologii nadcinienia wrotnego: badania z zastosowaniem endoskopowej ultrasonografii (EUS) oraz molekularnej analizy procesu angiogenezy"
  Termin realizacji:2007- 2010