head

Literatura:

1.  Podstawy biologii komórki B. Alberts,  D.Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, wydanie drugie 2005;

2. Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyn, weterynarii i biologii  pod redakcją J. Kawiaka i M. Zabla, Wydawnictwo Medyczne  Urban & Partner , Wrocław 2002;


Badania genetyczne cz. 1

Badania genetyczne cz. 2

Protokół izolacji DNA