head

 

  


Terminy zaliczeń realizowanych w Zakładzie Biologii Medycznej PUM 

 Egzaminy:

 Kolokwia:

Psychologia V rok:

  • kolokwium z części ćwiczeniowej oraz wykładowej przedmiotu antropologia odbędzie się 02.02.2023 o godz. 11:00 w Centrum Egzaminów Testowych

Dietetyka:

Psychologia I rok:

  • kolokwium z części ćwiczeniowej przedmiotu anatomia odbędzie się 6.02.2023 o godz. 12:00 dla grup ćw. II, III, IV oraz 10.02.2023 o godz. 13:30 dla grup I, V, VI w Centrum Egzaminów Testowych
  • kolokwium z części wykładowej przedmiotu anatomia odbędzie się 18.11.2022 o godz. 11:30 dla grup ćw. II, III, IV oraz o godz. 12:25 dla grup I, V, VI w Centrum Egzaminów Testowych

Kosmetologia:

  • kolokwium z części ćwiczeniowej przedmiotu anatomia odbędzie się 29.11.2022 o godz. 15:00 dla grup ćw. II, III, IV oraz o godz. 16:00 dla grup I i V w Centrum Egzaminów Testowych
  • kolokwium z części wykładowej przedmiotu anatomia odbędzie się 10.11.2022 o godz. 9:45 dla grup ćw. II, III, IV oraz o godz. 10:40 dla grup I i V w Centrum Egzaminów Testowych

Fizjoterapia:

  • zaliczenie końcowe z przedmiotu biologia medyczna odbędzie się 26.11.2021 o godz. 16:30 w MCD1 sala 1a

 

 


Kryteria oceniania zgodnie z paragrafem 8 wewnętrznego Regulaminu Zakładu Biologii Medycznej:

 

  1. Ocena z egzaminu z przedmiotów Anatomia oraz Anatomia i antropologia dla kierunków Kosmetologia oraz Dietetyka jest wystawiana na podstawie następującej punktacji:

40-36 – bardzo dobra (5, 0);

35-32– ponad dobra (4,5);

31-28 – dobra (4,0);

27-24 – dość dobra (3,5);

21-23 – dostateczna (3,0).

  1. Ocena zaliczenia z przedmiotu Anatomia dla kierunku Psychologia Zdrowia jest wystawiana na podstawie liczby pkt. uzyskanych z 2 kolokwiów wg punktacji:

80-74 – bardzo dobra (5, 0);

73-66 – ponad dobra (4,5);

65-58 – dobra (4,0);

57-50 – dość dobra (3,5);

41-49 – dostateczna (3,0).

  1. Ocena końcowa z przedmiotów: Antropologia oraz Antropomotoryka jest wystawiana na podstawie następującej punktacji:

40-36 – ocena bardzo dobra (5, 0);

35-32– ocena ponad dobra (4,5);

31-28 – ocena dobra (4,0);

27-24- ocena dość dobra (3,5);

21-23 – ocena dostateczna (3,0).


  1. Ocena zaliczenia przedmiotu Biologia, Biologia medyczna, Biologia medyczna z elementami genetyki jest wystawiana na podstawie następującej punktacji:

40-36 – ocena bardzo dobra (5, 0);

35-32– ocena ponad dobra (4,5);

31-28 – ocena dobra (4,0);

27-24- ocena dość dobra (3,5);

21-23 – ocena dostateczna (3,0).