head

Techniki histologiczne:

 • immunohistochemia  (mrożone tkanki oraz skrawki parafinowe)

Biologia molekularna:

 • izolacja DNA z krwi i śliny
 • izolacja RNA ze świeżych i mrożonych tkanek
 • izolacja białek ze świeżych i mrożonych tkanek
 • Western Blotting
 • PCR
 • RT-PCR
 • real time PCR przy użyciu sond Taq-Man®
 • genotypowanie przy użyciu real time PCR
 • miRNA

Hodowle komórkowe - linie komórkowe:

 • H69;
 • NHC;
 • HepG2;