head

adiunkt

Dr hab. n. zdr. Agnieszka Kempińska-Podhorodecka

jest adiunktem do spraw dydaktycznych, osobą odpowiedzialna za organizację oraz przebieg procesu dydaktycznego wynikającego z zadań realizowanych w Zakładzie Biologii Medycznej PUM w Szczecinie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z Antropologii i Anatomii.

Absolwentka US WNP w Szczecinie. W 2001 r. uzyskała tytuł mgr biologii ogólnej. W 2004 r. obroniła doktorat nauk medycznych w zakresie biologii medycznej w Zakładzie Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie. W 2005 r.  brała udział w ekspedycji naukowej do Sudanu i w latach 2009-2012 była kierownikiem projektu finansowanego przez NCN pt.: „Badanie rozprzestrzeniania wybranych wariantów genetycznych modyfikujących wrażliwość na czynniki zakaźne u plemienia Manasir” (N N404 140837).

W 2005 r. ukończyła Studia Podyplomowe z Kryminalistyki i Kryminologii (WPAiE) na UW we Wrocławiu, a w 2010 r. uzyskała specjalizację w dziedzinie Zdrowia Publicznego. W 2012 r., po odbyciu zawodowego kształcenia podyplomowego, złożyła egzamin końcowy w zakresie analityki medycznej na UM w Lublinie i uzyskała kompetencje Diagnosty Laboratoryjnego (nr 15239). 

Od 2007 głównym nurtem jej zainteresowań naukowych są badania biomolekularnego podłoża cholestatycznych schorzeń wątroby. Autorka licznych publikacji, które zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych o łącznej punktacji IF: 57,8 (Pkt MNiSW: 689,5).

W   2017 r. otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Analiza wybranych czynników patogenetycznych w cholestatycznych schorzeniach wątroby o podłożu autoimmunologicznym”.

 


 

EK

dr n. biol. Ewa Kilańczyk

  • 2016 - do dziś - pracownik Zakładu Biologii Medycznej w ramach projektu finansowanego przez NCN : "Aspekty epidemiologiczne i patogenetyczne pierwotnej marskości żółciowej watroby"
  • 2012-2116- staż podoktorski w Kentucky Spinal Cord Injury Research Center, Wydział Neurobiologii Uniwersytetu w Louisville, USA.
  • 2006-2011- asystent w Pracowni Białek Wiążących Wapń Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, Warszawa.
  • 2005-2006 – stypendysta FNP – Pracownia Białek Wiążących Wapń Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, Warszawa.
  • 2004-2005 - adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • 2004 – doktorat na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja biofizyka. Tytuł pracy doktorskiej: „Układy obronne przeciw reaktywnym formom tlenu w cukrzycy typu 2”.

Bieżąca tematyka badawcza

  • Rola stresu oksydacyjnego w rozwoju pierwotnej marskości żółciowej wątroby PBC
  • Epigenetyczne podłoże chorób wątroby