head
  • Badanie ekspresji receptorów jądrowych i enzymów biorących udział w metabolizmie kwasów żółciowych w przewlekłych chorobach cholestatycznych
  • Rola wybranych miRNA w patogenezie pierwotnej marskości żółciowej wątroby (PBC) i pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych (PSC)
  • Badanie mechanizmów odpowiedzialnych za neutralizację stresu oksydacyjnego i stresu nitrozacyjnego w przewlekłych chorobach cholestatycznych
  • Badanie związku między nasileniem stanu zapalnego a ekspresją jądrowych receptorów jądrowych i transporterów soli kwasów żółciowych w tkance jelitowej pracjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (PSC)
  • Rola czynników genetycznych w patogenezie pierwotnej marskości żółciowej wątroby (PBC)
  • Badania antropologiczne i genetyczne plemion sudańskich