head

Rok akademicki 2021/2022

Dietetyka kliniczna I rok I stopień:

Dietetyka kliniczna NST  I rok I stopień:

Kosmetologia I rok I stopień:

Kosmetologia NST I rok I stopień:

Fizjoterapia I rok

Psychologia zdrowia I rok:

Psychologia zdrowia V rok: