head

Materiały:

  1. Anatomia funkcjonalna mięśni mimiczych twarzy i przepony mięśni mimiczych twarzy i przepony (ćw.5 )
  2. Podstawy anatomii opisowej układu mięśniowego. Budowa makroskopowa i czynnościowa mięśni. (ćw. 4) - część 1 i część 2 

  3. Podstawy anatomii opisowej układu kwionośnego (wykład 5) - część 1 i  część 2

  4. Rola układu limfatycznego w procesach regeneracyjnych. Analiza porównawcza sieci powierzchownych i głębokich naczyń limfatycznych. (ćw. 6) - część 1, część 2, część 3, część 4, część 5

  5. Budowa i rola narządów zmysłów - część 1, część 2, część 3, materiały do samodzielnej pracy 
  6. Podstawy anatomii opisowej układu oddechowego 
  7. Podstawy anatomii opisowej układu pokarmowego - część 1 i część 2.
  8. Podstawy anatomii opisowej układu moczo-płciowego - część 1, część 2, część 3