head

 

 Aktualni członkowie:

  1.  Koło Naukowe 

 


 

28 kwietnia 2016 roku w ramach XI Międzynarodowej i LV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach Małogosia, Sabina i Marietta (STN Zakładu Biologii Medycznej) zaprezentowały pracę pt.: "Ocena ilości miRNA-132 u chorych na Pierwotną Żółciową Marskość Wątroby". 

 PLAKAT 800 spons 2016 jasny

 


16-18 kwietnia 2015 roku w ramach XLVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie, Małgorzata Nemeczek i Sabina Urban, Studentki Biotechnologii PUM (studia I stopnia), przedstawiły pracę pt.: Polimorfizm genu PNPLA3 nie jest związany z występowaniem świądu w PSC oraz metabolizmem trójglicerydów w PBC.


W latach 2012-2013 do Koła Naukowego Zakładu Biologii Medycznej należały także Sara i Katarzyna, Studentki Biotechnologii PUM (Studia II stopnia). Wyniki ich pracy zostały docenione podczas XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie.