head

 Aktualni członkowie:

  1. Paulina Bihuniak (Biotechnologia, II rok, II stopnia)
  2. Wiktoria Czarnecka (Analityka medyczna, IV rok)
  3. Bartosz Huła (Analityka medyczna, IV rok)
  4. Kewin Drapała (Analityka medyczna, IV rok)
  5. Joanna Pastuszak (Biotechnologia, I rok, II stopnia)
  6. Wiktor Kozłowski (Biotechnologia, I rok, II stopnia)
  7. Eliza Cielica (Farmacja, I rok)

 


Nasi studenci: Wiktoria Czarnecka oraz Bartosz Huła, wzięli udział w 50-tej Ogólnopolskiej  5-tej Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych.

Konferencja odbyła się w dniach 12-14 marca br. Przedstawiono na niej 120 prac w 7 sesjach – Nauk podstawowych, Stomatologiczna, Zabiegowa, Niezabiegowa,  Nauk o zdrowiu I i II, Case report zabiegowa, Case report niezabiegowa. 30% prac było spoza PUM-u, a na nagrody przeznaczono rekordową sumę 15 tyś zł.

Z dumą ogłaszamy, że zaprezentowana przez nich praca w sesji nauk podstawowych: "Wpływ miR-27b na regulację ekspresji genu PINK1 u chorych z pierwotną marskością żółciową wątroby" - została nagrodzona 2 miejscem! 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 


Chwalimy się! Nasza studentka III roku Biotechnologii, Pani Paulina Bihuniak, zdobyła 1 (!) miejsce w kategorii Nauk o Zdrowiu podczas Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie, zorganizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe PUM, pod kierownictwem dr hab. n. med. Jerzego Sieńko - profesora PUM.

Pani Paulina zaprezentowała pracę pt: Poziom sulfotransferazy SULT1 E1 oraz steroidowej sulfatazy (STS) w tkankach osob chorych na cholestatyczne choroby wątroby, którą możecie posłuchać tutaj.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! :)

 


 

28 kwietnia 2016 roku w ramach XI Międzynarodowej i LV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach Małogosia, Sabina i Marietta (STN Zakładu Biologii Medycznej) zaprezentowały pracę pt.: "Ocena ilości miRNA-132 u chorych na Pierwotną Żółciową Marskość Wątroby". 

 

 


16-18 kwietnia 2015 roku w ramach XLVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie, Małgorzata Nemeczek i Sabina Urban, Studentki Biotechnologii PUM (studia I stopnia), przedstawiły pracę pt.: Polimorfizm genu PNPLA3 nie jest związany z występowaniem świądu w PSC oraz metabolizmem trójglicerydów w PBC.


W latach 2012-2013 do Koła Naukowego Zakładu Biologii Medycznej należały także Sara i Katarzyna, Studentki Biotechnologii PUM (Studia II stopnia). Wyniki ich pracy zostały docenione podczas XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie.