head
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://stn.sum.edu.pl/images/Pliki/zarzad_2015_2017/PLAKAT_800_spons_2016_jasny.jpg
There was a problem loading image http://stn.sum.edu.pl/images/Pliki/zarzad_2015_2017/PLAKAT_800_spons_2016_jasny.jpg

 

 Aktualni członkowie:

  1.  Koło Naukowe - Paulina Bihuniak (Biotechnologia, I rok, II stopnia)

 


Chwalimy się! Nasza studentka III roku Biotechnologii, Pani Paulina Bihuniak, zdobyła 1 (!) miejsce w kategorii Nauk o Zdrowiu podczas Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie, zorganizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe PUM, pod kierownictwem dr hab. n. med. Jerzego Sieńko - profesora PUM.

Pani Paulina zaprezentowała pracę pt: Poziom sulfotransferazy SULT1 E1 oraz steroidowej sulfatazy (STS) w tkankach osob chorych na cholestatyczne choroby wątroby, którą możecie posłuchać tutaj.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! :)

 


 

28 kwietnia 2016 roku w ramach XI Międzynarodowej i LV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach Małogosia, Sabina i Marietta (STN Zakładu Biologii Medycznej) zaprezentowały pracę pt.: "Ocena ilości miRNA-132 u chorych na Pierwotną Żółciową Marskość Wątroby". 

 PLAKAT 800 spons 2016 jasny

 


16-18 kwietnia 2015 roku w ramach XLVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie, Małgorzata Nemeczek i Sabina Urban, Studentki Biotechnologii PUM (studia I stopnia), przedstawiły pracę pt.: Polimorfizm genu PNPLA3 nie jest związany z występowaniem świądu w PSC oraz metabolizmem trójglicerydów w PBC.


W latach 2012-2013 do Koła Naukowego Zakładu Biologii Medycznej należały także Sara i Katarzyna, Studentki Biotechnologii PUM (Studia II stopnia). Wyniki ich pracy zostały docenione podczas XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie.