head

EK

Adiunkt

  • 2016 - do dziś - pracownik Zakładu Biologii Medycznej w ramach projektu finansowanego przez NCN : "Aspekty epidemiologiczne i patogenetyczne pierwotnej marskości żółciowej watroby"
  • 2012-2016- staż podoktorski w Kentucky Spinal Cord Injury Research Center, Wydział Neurobiologii Uniwersytetu w Louisville, USA.
  • 2006-2011- asystent w Pracowni Białek Wiążących Wapń Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, Warszawa.
  • 2005-2006 – stypendysta FNP – Pracownia Białek Wiążących Wapń Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, Warszawa.
  • 2004-2005 - adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • 2004 – doktorat na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja biofizyka. Tytuł pracy doktorskiej: „Układy obronne przeciw reaktywnym formom tlenu w cukrzycy typu 2”.

Bieżąca tematyka badawcza

  • Rola stresu oksydacyjnego w rozwoju pierwotnej marskości żółciowej wątroby PBC
  • Epigenetyczne podłoże chorób wątroby